Dowiedz się czym jest DocuWare i jak może pomóc Twojej firmie

Ponad 14.000 klientów zaufało DocuWare i zarządza w DocuWare swoimi dokumentami i procesami. DocuWare wyróżnia się dzięki bezpieczeństwu, skalowalności, uniwersalnej integracji oraz ciągłemu rozwojowi produktu.

Bezpieczeństwo

Wykorzystanie Formatów Standardowych dla baz danych i do przechowywania dokumentów, umożliwiające uzyskanie w łatwy sposób kompatybilności z wszystkimi zwykłymi technologiami backup-owymi. Replikacja danych z baz danych w nagłówku dokumentu. Duplikacja Opcjonalna całego archiwum poprzez Funkcję Synchronizacji.

Skalowalność

Serwer można zainstalować jednej lub kilku fizycznych lub wirtualnych maszynach, w razie potrzeby może on także być wielokrotnie replikowany, w zależności od wymagań użytkownika w zakresie maksymalnego obciążenia. System rozrasta się w ramach tej samej architektury i technologii, a więc nie jest wymagane dodatkowe szkolenie.

Elastyczna integracja

Poprzez prostą, wykonywaną z poziomu przeglądarki konfigurację, np. wirtualna drukarka (DW Printer), monitorowanie folderów DW Import, Smart Connect oraz automatyczną synchronizację baz danych (AUTO INDEX). Poprzez zestaw narzędzi Software Developer Kit (Platform Services, Integracja URL etc.)

Rozwiązanie przyszłościowe

Producent z 26-letnim doświadczeniem z ugruntowaną pozycją międzynarodową, obsługujący ponad 14.000 klientów. Wersja przeglądarkowa i aplikacje mobilne. Wersja systemu Cloud oraz instalowana na serwerach klienta. Dwie nowe wersje publikowane w skali roku. Prawie połowa budżetu przeznaczana na rozwój produktu.

Object 13
Ofirmiex

Pracuj bezpośrednio z przeglądarki

DocuWare Web Client zapewnia wszystkie potrzebne narzędzia do efektywnego korzystania z dokumentów z poziomu przeglądarki internetowej.

Automatyczna klasyfikacja

W DocuWare informacje pochodzące z poczty elektronicznej, takie jak nadawca, odbiorca, data i temat, są automatycznie importowane na potrzeby indeksowania.

Natychmiastowe przetwarzanie

Moduł DocuWare Import służy do wykrywania przychodzących plików i ich automatycznej archiwizacji oraz indeksowania.

Praca ze znanymi narzędziami biurowymi

Metody pracy są wygodne i intuicyjne: notatki, komentarze, podpisy i stemple dodaje się do dokumentów tak, jak zazwyczaj. Historię i status edytowania można natychmiast wyświetlić. Sam dokument pozostaje bez zmian.

Profesjonalny system Enterprise Content Management

DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki dostęp do dokumentów i informacji niezbędnych do sprawnej realizacji wewnętrznych procesów biznesowych.

Dokumenty są automatycznie klasyfikowane w e-teczce na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów bez względu na ich źródło i format. Oznacza to, że dokumenty papierowe i elektroniczne, takie jak korespondencja, raporty, wiadomości e-mail, pliki CAD, wydruki i wiele innych, można archiwizować, udostępniać oraz zarządzać w prosty i bezpieczny sposób ze scentralizowanego zbioru dokumentów.

DocuWare spełnia wszystkie wymagania dotyczące integracji z istniejącą infrastrukturą IT i zabezpieczeniami, dzięki czemu doskonale uzupełnia wykorzystywane wewnętrznie systemy.

Dodatkowe funkcje zarządzania archiwami sprawiają, że dostęp do dokumentów jest bezpieczny, kontrolowany i ciągle rejestrowany. Dzięki usprawnionym funkcjom obiegu dokumentów, dostępowi przez przeglądarkę oraz uniwersalnym funkcjom integracji, DocuWare dostarcza wszystkie narzędzia potrzebne do wydajnego zarządzania treścią w przedsiębiorstwie.

Zaawansowani użytkownicy docenią bogatą funkcjonalność systemu ECM, łatwą administrację i intuicyjną obsługę systemu.

Object 12
Wartosci

Omówienie

Audyty

Celem audytu jest kompleksowy przegląd środowiska informatycznego ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo przetwarzania danych oraz obowiązujących w firmie procedur. Wynik audytu pozwala na zdefiniowanie obszarów wymagających dokonania ewentualnych zmian. Nasi specjaliści przeprowadzają audyt w sposób przyjazny i nieinwazyjny, a prace realizowane w oparciu o umowę zobowiązują nas do całkowitej poufności.

Audyty

Audyt bezpieczeństwa informatycznego jest działaniem określającym faktyczne bezpieczeństwo funkcjonowania systemu informatycznego. Obejmuje wszystkie aspekty techniczne i administracyjne, służące wykrywaniu potencjalnych niebezpieczeństw, na jakie narażony jest konkretny system.

Dzięki audytom bezpieczeństwa wykrywane są słabe punkty systemu, co pozwala na ich wzmocnienie i dzięki temu zmniejszenie ryzyka utraty danych lub dostępu do nich przez osoby nieuprawnione. Regularne sprawdzanie bezpieczeństwa danych pozwala rozpoznać potencjalne zagrożenia i usunąć je, zanim się pojawią.

Biorąc pod uwagę fakt, że systemy informatyczne wspierają działalność przedsiębiorstw każdej wielkości, działających we wszystkich branżach, okresowe audyty bezpieczeństwa informatycznego stają się elementem budującym skuteczną ochronę systemów informatycznych.

Consulting

Choć nasi pracownicy są ekspertami w dziedzinie IT, zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę klient i pracownicy jego działu informatyki najlepiej znają środowisko IT firmy. Mając to na uwadze chcemy być dla naszych klientów niezawodnym partnerem. Po szczegółowej analizie zasobów informatycznych przedsiębiorstwa nasi specjaliści wspólnie z informatykami klienta zastanowią się, w jaki poprawić funkcjonowanie firmy w zakresie działań IT.

Newsletter Env.png

Zapisz się na listę!

I otrzymaj darmowy e-book: „Biuro bez papieru w 90 dni”