Elektroniczny obieg dokumentów w finansach i księgowości

6 maja 2021
Istock 820926684 Min

Po pierwsze Innowator na stanowisku dyrektora finansowego

Automatyzacja procesów biznesowych w księgowości i finansach to ogromna szansa na usprawnienie działania tych działów, ale też całej organizacji. To szansa dla innowatorów na stanowiskach dyrektorów finansowych, którzy tradycyjnie odpowiadają za analizę płynności i kosztów, by rozpoczynając od własnych działów zapoczątkować i następnie przeprowadzić transformację cyfrową i wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów w firmie .

Według Amerykańskiego Centrum Produktywności i Jakości (American Productivity and Quality Center – APQC) w 3 organizacjach na 4, które rozpoczynają cyfryzację od elektronicznego obiegu dokumentów finansowych, obserwowane są długoterminowe korzyści w całej organizacji i to właśnie dyrektorzy finansowi w tych firmach stają są potężną siłą napędowa transformacji cyfrowej całej organizacji.

Poniższe dane z badań na rzecz sukcesu i zrównoważonej transformacji procesów biznesowych w finansach i księgowości pokazują (APQC), że istnieją znaczące różnice pomiędzy czołowymi firmami i mniej zaawansowanymi w prowadzeniu obiegu dokumentów finansowych.

Brak automatyzacjiAutomatyzacja obiegu
Koszty obiegu jednej faktury 12,50 USD5 USD
Czas obiegu faktury14 dni4 dni
Liczba pozycji faktury procesowana przez pracownika pełnoetatowego21 23246 667
Liczba kont księgowych727181
Koszt raportowania na każde 1000 USD obrotu0, 64 USD0, 11 USD

Powyższe różnice w przedstawionych danych wynikają właśnie z poziomu zaawansowania automatyzacji procesów finansowych i elektronicznego obiegu dokumentów. Automatyzacja obiegu dokumentów niewątpliwie wspiera i usprawnia zarządzanie dokumentami. Firmy niezaawansowanie w procesach automatyzacji przegrywają przez błędy wynikające z ręcznych procesów księgowych, błędy „na papierze”. Brak standaryzacji to większe koszty.

Cztery kluczowe procesy do automatyzacji obiegu dokumentów

1 . Zobowiązania – faktury zakupowe – a może Płatności?

Niezaprzeczalnie automatyzacja obiegu dokumentów tj. faktury zakupowe przynosi korzyści finansowe i uprasza działania pracowników księgowości. Zastanówmy się, jak wygląda codzienna praca w działach z wysokim poziomem automatyzacji obiegu dokumentów w porównaniu do firm, w których te procesy obiegu faktur realizowane są jeszcze „ręcznie”. Papierowa faktura wymaga ogromnej dbałości o bezpieczeństwo zgromadzonych tam danych, ogromnej staranności, wymaga fizycznego miejsca, ciągłej kontroli oraz niestety ręcznego, fizycznego nadzoru nad obiegiem dokumentów.

Papierowa faktura najczęściej oczekuje na biurku osoby zatwierdzającej przez …kilka dni, czasami tydzień, a może zostaje całkowicie zapomniana lub zagubiona? Taki stan wymaga wydelegowania „kogoś”, kto wyruszy na jej poszukiwania. To oczywiście wymaga zaangażowania nie tylko dodatkowego czasu, ale co istotne w skali ekonomicznej, skutkuje pominięciem rabatów za wcześniejszą płatność. Efektywność obiegu dokumentów papierowych jest wątpliwa wobec korzyści automatyzacji wynikającej z elektronicznego obiegu dokumentów.

System zarządzania dokumentami (Document Management System DMS) pozwala na cyfrowy przepływ pracy, co oznacza po prostu efektywny, automatyczny i elektroniczny obieg dokumentów w organizacji. Automatyzacja obiegu dokumentów w firmie oznacza, że pracownicy działu księgowości zostaną od razu poinformowani o błędach czy braku informacji w dokumencie, zostaną powiadomieni o konieczności poprawiania dokumentu. Elektroniczny dokument, gdy pojawi się w systemie zostanie natychmiast skierowany do właściwych decydentów. Niestandardowe faktury zostaną odpowiednio oznaczone i zapisane. Elektroniczne faktury mogą być dodatkowo opisane, można na nich nanieść specjalne adnotacje, zdefiniować pola opisowe w metadanych i określić jak będą obsługiwane wyjątki w obiegu dokumentów. Innymi słowy elektroniczny obieg dokumentów w firmie przyspiesza i automatyzuje procesy, a Twój zespół ma więcej czasu na ważne zadania.

2. Dokumenty do audytu

Czy jest ktoś w dziale finansów, kto wyjątkowo lubi roczny audyt? Rzeczywiście audyt jest ciężką próbą dla działu księgowości i finansów oraz dla samego audytora. Gdy mamy na myśli przeszukiwanie i weryfikowanie stosów papierowych dokumentów, które jeszcze rozdystrybuowane są w różnych archiwach, może to powodować stres i koszmary senne. Rzeczywiście audyt jest ciężką próbą, jeśli papiery są niekompletne lub zdezorganizowane. Taki audyt rzeczywiście jest stresujący i przedłuża się w nieskończoność i trudno go lubić.

Jednak gdy papier zamienimy na nośnik cyfrowy i umieścimy w systemie zarządzania dokumentami i systemie obiegu dokumentów, zespół finansów i księgowości będzie przygotowany do audytu, ponieważ wszystko, czego potrzebuje, ma na wyciągnięcie palców na myszce komputerowej. W systemie elektronicznego obiegu dokumentów DocuWare jest widoczne kto i kiedy miał dostęp do poszczególnych dokumentów księgowych, kto je kopiował, drukował, przesyłał. Te informacje są szczególnie istotne w przypadku spółek notowanych na giełdzie. Audyt takich spółek musi odbywać się zgodnie z ustawowymi wytycznymi, a to jest możliwe i gwarantowane przez system obiegu dokumentów DocuWare. Obieg dokumentów wspiera cyfryzację i i automatyzację w firmie, a dzięki nim pracownicy mogą szybko reagować na zapytania audytorów i zachować większą kontrolę nad informacjami biznesowym.

3. Zamówienia i zakupy

Zdawałoby się, że realizacja zamówień jest prosta. To jednak istotne procesy, które wpływają dobrą relację z dostawcami. Procesom tym towarzyszy wiele dokumentów. Zapewnienie ciągłości produkcji i tworzenie na jej potrzeb planów zakupowych, koordynowanie wymagań biznesu i produkcji z możliwościami i warunkami i ofertami dostaw różnych kontrahentów oraz składanie zamówień to niewątpliwie napływ różnych, w różnorodny sposób sformatowanych i opisanych dokumentów. Pierwszym krytycznym korkiem okiełznania i usprawnienia takiej różnorodności jest cyfryzacja – czyli konwersja tworzonych i otrzymywanych w dziale zakupów dokumentów z formatu fizycznego na cyfrowy. Pozwoli to ujednolicić format dokumentów oraz ułatwi i przyspieszy wyszukiwanie potrzebnych informacji zawartych w dokumentach niezależnie od jakiego dostawcy pochodzą i w jakiej formie zostały do nas wysłane (papier, email, załącznik do maila, link do portalu etc.). Taka cyfryzacja i digitalizacja dokumentów jest wspierana przez elektroniczny obieg dokumentów tj. DocuWare.

4 ”Zamknięcie” miesiąca

Automatyzacja opisanych powyżej procesów i obiegu dokumentów, wspomaga funkcjonowania całego działu księgowego. Dostrzec można to już przy „zamknięciu” pierwszego miesiąca. Zespół działu księgowego może zobaczyć łatwość wyszukiwania i wyciągania danych z systemu DocuWare, łatwość tworzenia dowolnych raportów. Okaże się szybko, że w systemie są nie tylko same liczby i kwoty, ale wiele danych, które umożliwiają analizę dokumentów w oparciu o wybrane dowolnie informacje (metadane) .

Według Association of International Certified Professional Accountants (AICPA) „Szybkość i dokładność są nieustannym wyzwaniem dla osób zaangażowanych w proces zamykania miesiąca. Liczy się tu przyspieszone tempo. Co ważne, osoby te muszą mieć też zaufanie do danych, na których działają”.

Jest dużo miejsca na ulepszenia i zwiększenie bezpieczeństwa dzięki cyfryzacji, jak pokazują wyniki ankiety przeprowadzonej przez Adra Match, tylko 28% respondentów stwierdziło, że ufa liczbom podanym pod koniec miesiąca. Jednocześnie 90% stwierdziło, że jest pod presją, aby szybciej zamknąć miesiąc. Tymczasem tylko 39% stwierdziło, że jest zadowolonych z jakości tego procesu. Jak widzimy istnieje duże pole do wprowadzenia ulepszeń i automatyzacji. Nowoczesne i automatyczne procesy biznesowe w finansach można realizować poprzez obieg dokumentów DocuWare.

Przygotuj się do skoku – tylko rozważnie!

Ważne! Wybranie rozwiązanie do zarządzania dokumentami cyfrowymi powinno łatwo integrować się z systemem finansowym, księgowymi i pozostałymi, które obsługują operacje finansowe w firmie. Ta decyzja, to nie tylko kwestia tego, jak i gdzie przechowywane są dokumenty elektroniczne. Pamiętaj, że celem jest automatyzacja, procesy biznesowe i obieg dokumentów. Automatyzacja procesów i obieg dokumentów dotyczy wielu działów, różnych dokumentów, w różny sposób tworzonych i formatowanych. Te różnorodne działania zaopatrzeniowe, księgowe, finansowe, kadrowe w części nakładają się na siebie, ale mogą się też różnić. W związku z tym wystrzegaj się rozwiązań tzw. punktowych, które rozwiązują pojedynczy problem, działu czy danego rodzaju dokumentów, a nie biorą pod uwagę specyfiki całej organizacji.

Spróbuj unikać paraliżu związanego z przygotowaniem raportów i audytu, i zamykaniem miesiąca. Oczywiste jest, że pozbycie się papieru i automatyzacja procesów przyniesie znaczne korzyści firmie, klientom i będzie mieć pozytywne odzwierciedlenie wynikach finansowych.

Możesz przyspieszyć cyfrową transformację swojego działu księgowego dzięki systemowi obiegu dokumentów DocuWare. Obieg dokumentów DocuWare to system informatyczny specjalnie zaprojektowany do wspomagania tego procesu z uwzględnieniem potrzeb innych działów organizacji. DocuWare jest rozwiązaniem działającym w Chmurze lub na serwerach klienta. Dzięki temu można mieć dostępem do dokumentów i obiegów z dowolnego miejsca na świecie i w dowolnym czasie.

Obieg dokumentów i workflow w firmie

Popraw pracę Twojej organizacji za pomocą zautomatyzowanego rozwiązania do przetwarzania dokumentów. DocuWare jest platormą Low-code. Oznacza to, że bez potrzeby programowania można łatwo i elastycznie konfigurować nowe procesy i obiegi dokumentów Interfejs mobilny oraz instalacja w chmurze umożliwiają łatwy dostęp do wszystkich dokumentów i procesów z dowolnego miejsca. Pozbądź się papierów lub skomplikowanych procedur przy pomocy DocuWare.

DocuWare automatyzuje proces obiegu dokumentów finansowych tj. obieg faktur, począwszy od odczytywania danych, poprzez zatwierdzanie, aż do tworzenia zapisu księgowego importowanego bezpośrednio do systemu księgowego lub ERP.

Rozwiązanie łączy nowoczesne procesy w chmurze z mobilnością. Obieg dokumentów oraz obieg faktur DocuWare eliminuje straty wynikające z papierowych, manualnych procesów i pozwala zespołom koncentrować uwagę na przynoszących zyski projektach strategicznych.

Badania przeprowadzone przez Gartner wskazują, iż średni koszt przetwarzania pojedynczej faktury w Wielkiej Brytanii wynosi £4-£25. W Polsce koszt przetwarzania faktur szacowany jest między 20-60 zł. Gdy mamy do czynienia z dużymi ilościami faktur w różnych formatach, nie budzi zdziwienia fakt, że powstają opóźnienia i inne komplikacje.

Obieg dokumentów w firmie – zalety DocuWare

● Digitalizacja i rozpoznanie faktur oraz automatyczne łączenie ich z zamówieniami.

● Zatwierdzanie dokumentów przyspiesza proces i zapewnia zgodność z wewnętrzne procedurami

● Przeglądanie i zatwierdzanie faktur na dowolnych urządzeniach mobilnych

● Rejestracja zatwierdzonych faktur opisanych zgodnie z wymogami Księgi Głównej w systemie księgowym/ERP

● Prowadzenie bezpiecznego, ustrukturyzowanego i pozwalającego na przeszukiwanie archiwum faktur na potrzeby audytów i planowania budżetu

Po więcej zapraszamy do naszego wpisu: Elektroniczny obieg dokumentów – co to?

Umów się na prezentację DocuWare: Prezentacja DocuWare dla Ciebie i Twojego zespołu

Chcesz wdrożyć to u siebie?

Udostępnij ten wpis

Powiązane wpisy

Newsletter Env.png

Zapisz się na listę!

I otrzymaj darmowy e-book: „Biuro bez papieru w 90 dni”